Wednesday, September 2, 2015

Pag-alaala sa mga patay, larawan at imahe, bawal ba sa Iglesia Ni Cristo-1914?


1 comment:

Chanly Gm said...

1. Inalala ng mga kapatid ang minsang nagmalasakit at nagpagal para sa tunay na aral.
(Petsa:september 3, 2009)
(Hindi november 1 or 2)

2. Inalala at ginunita, malayo sa kaisipang niluhuran.