Sunday, September 20, 2015

Lider ng Iglesia ni Cristo, nagdaos ng Misa sa Havana dinayo ng halos Isang Milyon sa kabila ng pagiging Komunista ng bansa


No comments: