Tuesday, September 22, 2015

Damating na ang Panauhing Pandangal ng Estados Unidos: Papa Francisco, Lider ng Pangkalahatang Iglesia ni Cristo

Masigabong palakpakan at sigawan ang nakakabinging maririnig sa pagdating ng Kahalili ng Panginoong Jesus na inatasang maging pastol ng Iglesia ni Cristo. 

Dumating ang Santo Papa sa Estados Unidos lulan ng Alitalia mula sa bansang Cuba. Panoorin natin ang kagalakang ito!  Mabuhay si Santo Papa Francisco!

No comments: