Tuesday, April 28, 2015

Sapilitang Abuluyan sa loob ng INC™ ayon sa isang tagong Ministro!

"Sana kung gaano sya katapang na ipagsigawan sa Iglesia na “Bumili kayo ng Coffee Table Book”, “Bumili kayo ng Phil. Arena Tickets”, “Magtanging Handugan kayo para sa Close-Open Centennial” sana ganyan din sya katapang na sagutin isa-isa ang mga iregularidad na kanilang pinasimulan sa Sanggunian." -G. Antonio Ebangelista (hindi niya tunay na pangalan), Ministro ng Iglesia Ni Cristo® na nagsiwalat ng malalim na kurapsyon sa loob ng pangangasiwa ng INC™

No comments: