Thursday, April 30, 2015

Ang Tunay na Iglesia ni Cristo lamang ang may impormasyon sa mga Alagad!

Source: ChurchPop

Nasaan ang Iglesia Ni Cristo ni Manalo diyan?

No comments: