Thursday, March 26, 2015

Si Felix Manalo ang Nagtatag ng Iglesia Ni Cristo® (INC™) ayon sa mga lokal na pahayagan!

Ayon sa opisyal na magasin ng Iglesia Ni Cristo®, ang kanilang Iglesia raw ay itinatag daw ng ating Panginoong Jesucristo, taliwas sa kaalaman ng ating mga mamamahayag.

"Ang Panginoong Jesucristo na tagapagtatag mismo ng Iglesia, ang mga apostol Niya, at higit sa lahat, ang Dakilang Dios, ang mga nagpapatotoo kung alin lamang sa napakaraming iglesia at pangkatin ng pananampalataya ngayon ang iisang Iglesiang itinatag ni Cristo..." (PASUGO God's Message, "Ang mga Nagpapatotoo tungkol sa Iglesia Ni Cristo", February 2012, p. 27)

Heto at tahasang sinasabi ng PhilStar online, na si Felix Manalo nga raw ang NAGTATAG ng IGLESIA NI CRISTO® o ang INC™ at hindi si Cristo!


"Albert Martinez (photo) has withdrawn from the cast of Felix Y. Manalo: The Last Messenger, the historical biopic of Felix Y. Manalo, founder of the Iglesia ni Kristo."

Ganon din naman ang sinabi ng Tempo sa kanilang balita:

"Albert Martinez is no longer in the cast of “Sugo,” the filmbio of Bishop Felix Manalo, founder of the Iglesia ni Cristo. He backed out for personal reasons."

Hindi kaya paninira lamang ito ng PhilStar at Tempo sa Iglesia Ni Cristo® sa pagsabing si "Felix Manalo" ang siyang "nagtatag" ng "Iglesia Ni Cristo" at HINDI ang ating Panginoong Jesucristo?

Abangan...

Pakatandaan:

  • Ang Iglesia Ni Cristo® ay Registered Trademark, isang Korporasyon na tatag ni Felix Manalo noong 1914!
  • Ang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika na siyang tatag mismo ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo pa!

No comments: