Wednesday, February 18, 2015

Felix Manalo: 'Un hombre de baja moral' -- taong may mababang moralidad!


Sa tuwing may balitang lumalabas sa pahayagan patungkol sa di umanoy pagmamalabis ng mga paring Katoliko sa kanilang gampanin bilang mga alagad ng Diyos ay siya namang pagsasaya ng mga kaanib ng samahan ni Felix Manalo ang Iglesia Ni Cristo® (kasalungat ng Iglesia ni Cristo-- ang Iglesia Katolika). 

Bakit kaya hindi nila batid na mas malala ang problema ng sexual misconduct sa mga iglesia Protestante? At hindi rin nila maikakaila na mismong ang kanilang "Huling Sugo" (raw) na si FELIX Y. MANALO ay isang “un hombre de baja moral" o taong mababa ang moralidad ayon sa korte! (Citing the case of People versus Trillanes, published in the Official Gazette, Volume I, No. 1, July 1954, p. 394, docketed as Case No. 8180, April 21, 1942.)

Narito ang aking nahagilap mula sa Reformation.com

Welcome to a collection of news reports of ministers sexually abusing children:

ALL Protestant denominations - 838 Ministers

147 Baptist Ministers

251 "Bible" Church Ministers (fundamentalist/evangelical)

140 Anglican/Episcopalian Ministers

38 Lutheran Ministers

46 Methodist Ministers

19 Presbyterian Ministers

197 various Church Ministers


"We would be naïve and dishonest were we to say this is a Roman Catholic problem and has nothing to do with us because we have married and female priests in our church. Sin and abusive behavior know no ecclesial or other boundaries." Rt. Rev. William Persell, Bishop of the Episcopal Diocese of Chicago, Good Friday Sermon, 2002.

No comments: