Wednesday, October 1, 2014

Ang Iglesia na Binabati ng Lahat ng mga Iglesia ni Cristo

"Lubos akong nagpapasalamat sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo." Roma 1:8 
(Magandang Balita Biblia) 

"Ang lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo (iglesia sa Roma)" - Roma 16:16 (Magandang Balita Biblia) 


Mga larawan mula sa Travelsurround.com

No comments: