Wednesday, July 23, 2014

IGLESIA NI CRISTO de MANALO 1914 Centennial Donation Envelop

Akala ko walang bayad? Naiba lang pala ang pangalan.

No comments: