Wednesday, June 4, 2014

Kaya mo bang mamatay alang-alang sa iyong pananampalataya kay Cristo at ng kanyang tunay na Iglesia?

Galing sa Facebook page na 'I Love My Catholic Faith'
Ang kagandahan sa pagiging Katoliko ay ang mga bayani natin sa pananampalataya na mas pinili ang kamatayan kaysa ang ipagkanulo ang ating Panginoon at ang kanyang Iglesiang tunay-- ang Iglesia Katolika.

Mga banal sa langit, IPANALANGIN NIYO KAMI! Amen.

No comments: