Friday, April 25, 2014

Handang Mamatay para kay Cristo at sa kanyang Banal na Iglesia

Kung totoong NATALIKOD na GANAP Iglesia Katolika bilang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo, sino ba naman ang nasa kanyang katinuan upang HANDANG mamatay sa isang iglesiang "natalikod na"? Kayo kaya sa INC® ni Manalo, may ministro ba kayong handang MAGBUWIS ng kanyang buhay alang-alang sa Iglesiang® sa tingin niyo ay "tunay"?

Kayo na ang humusga.

Photo Source: BBCNews

Heroic Priest Assassinated In Syria
Source: Persecution.org
ICC Note: A 75-year-old Dutch priest paid with his life for choosing to stay and serve the Syrian people. Fr. Frans gave 50 years of his life to serve in Syria and was committed to stay in the city of Homs despite the war going on around them. He felt he could not abandon the few Christians the also remained. He was killed by a masked gunman who came into the monastery and pulled him into the garden and shot him. It is still unclear exactly who is responsible for his assassination... [Ituloy ang pagbabasa rito...]

Panoorin ang balitang ito sa Al-Jazeera Network

No comments: