Friday, February 21, 2014

Ang malinaw na PANDARAYA ng mga MINISTRO ng Iglesia ni Cristo®!

[Article taken from the Iglesia ni Cristo 33-A.D. Blog]

Narito na naman ang isang malaking PANLILINLANG ng mga kaanib ng INC ni Manalo sa kanilang opisyal na YouTube. Hindi lang nila NILINLANG ang kanilang mga sarili kundi maging ang kanilang mga kaanib at mga tagapanood.


Una po, itong taong sinasabi nilang dating pari ay HINDI PO tunay na pari sa IGLESIA KATOLIKA. Isa po siyang pari ng isang denominasyong nagpapanggap na Katoliko.

Logo ng ACC
Si Mr. Christopher Yu po ay dating kaanib ng "Apostolic Catholic Church of Beloved Ingkong, Inc." isang Protestanteng iglesiang may katunog na pangalan at HINDI po siya affiliated sa Vatican. Maari nating maihalintulad sa "Independente" ang kanilang iglesia. Kaya't malaking PANLILINLANG po sa kanilang mga kaanib at tagapanood na sabihin nilang si Mr. Yu ay isang paring "Katoliko". 

Narito po ang munting sulyap kung ano at sino ba ang mga Apostolic Catholic Church na ito?


Pangalan: Apostolic Catholic Church of Beloved Ingkong
Polity: Episcopal
Leader: John Florentine L. Teruel
Founder: John Florentine L. Teruel and Maria Virginia Peñaflor Leonzon
Origin: July 7, 1992
Place: Philippines Hermosa, Bataan, Philippines
Separated from Roman Catholic Church
Members: unknown
Official website: http://www.acc-ingkong.org/

Ang sambahan ng Apostolic Catholic Church Ina Poon-Bato sa Quezon City

Continue Reading HERE!!!

No comments: