Wednesday, December 18, 2013

Sagot sa mga Kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo: Totoo bang si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika?Basahin ang mga paliwanag ni G. Jimmy Akin sa kanyang Apologetic Page.

No comments: