Tuesday, December 24, 2013

Maligayang Pasko po ng Pagsilang sa lahat ng kaanib ng tunay at nag-iisang Iglesia ni Cristo!


Isang mapagpalang Pasko po sa ating lahat na kaanib ng tunay at nag-iisang IGLESIA NI CRISTO!

No comments: