Monday, August 5, 2013

IGLESIA SA ROMA: Hindi lang lahat ng mga iglesia ni Cristo ang bumabati sa kanya (Roma 16:16) kundi pati na rin ang ibang mga relihiyon

"The security of faith does not make us motionless or close us off, but sends us forth to bear witness and to dialogue with all people." -Pope Francis, Twitter (Mga larawan mula sa Vatican News Facebook page.No comments: