Thursday, August 1, 2013

Alam niyo ba?

Alam niyo ba kung anong gusali itong larawan sa itaas?

Ito ang Central Office ng samahang Iglesia Ni Cristo® o mas kilala sa shortcut na INC™.  Itinatag po ito ni Feilx Manalo noong 1913 at pinarehistro noong Hulyo 27, 1914-- isang dating Katoliko, naging Protestante, Ateista, Agnostic hanggang sa napag-isipan niyang magtayo ng kanyang sariling samahan at pinarehistro niya bilang 'Corporation Sole' na siyang tagapagtatag at may-ari ng buong samahang ito.

Alam niyo ba kung sino ang nagdisenyo sa magarang gusaling ito?  Wala pong iba kundi isang dalubhasa at kilalang Architech na Katoliko-- siya si G. CARLOS A. SANTOS-VIOLA.

Carlos A. Santos-Viola

Bagamat maraming beses nang hinikayat na umanib sa samahan ni Felix Manalo sa INC™ ngunit magalang na tumanggi ito at nanatiling isang debotong Katoliko at matagal nanilbihan sa Our Lady of Lourdes Parish sa Lungsod Quezon ayon sa Wikipedia.

No comments: