Monday, July 15, 2013

Wala raw Pasko sa samahang INC™ na tatag ni Felix Manalo?

PASUGO Disyembre 1957, p. 28: (sinulat ni Emeliano I. Agustin) (Patula)
“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban."


Ano nga ba talaga?

No comments: