Friday, July 19, 2013

Prinsepe ng Kuwait naging Kritiano?

Totoo kaya?

Isang malaking balita sa buong Santa Iglesia ni Cristo -- ang Iglesia Katolika at buong ka-Kristianuhan ang diumano'y pag-tanggap ng isang Prinsepeng Muslim mula sa Kuwait na si Abdullah IV al-Sabah mula sa pagiging Muslim at ngayo'y isa nang ganap ng Kristiano (naniniwalang si Cristo ay Dios!).

Ito ay napag-alaman ayon sa VATICAN INSIDER na ang Prinsepe ay naging tagasunod ni Cristo.  Para sa kaalaman ng marami ang relihiyong Islam ay HINDI naniniwala sa pagka-DIOS ni Cristo.  Ayon sa kanilang Qur'an (katulad ng Biblia) si Cristo (Isa o Eisa) ay isa lamang na propetang katulad ni Moses (Musa) o ni Juan (Yahya) at pinalalagay din nilang 'propeta' rin ang kalagayan ni Adan o ni Abraham (Ibrahim) o ni Noah (Nuh).  Ito ang kadahilanan kung bakit nangangati sila sa mga Kristiano (labas po riyan ang samahan ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo at iba pang mga Kristiano raw ngunit katulad ng mga Muslim ay hindi naniniwala sa pagka-Dios ni Cristo).

Narito po ang kabuuan ng kwento:
According to reports, a Kuwaiti royal prince has become a follower of Jesus Christ. In an audio file posted with his name, he affirms that if he is killed because of a recording he made where he talks about his conversion, he firmly believes that he will meet Jesus Christ face-to-face. The news comes from Middle Eastern sources which state that al-Haqiqa – a Christian satellite TV channel in Arabic that transmits Christian religious programmes – broadcast an audio file attributed to the Kuwaiti prince, identified as Abdullah al-Sabah. The al-Sabahs are the royal family of Kuwait, a country rich in oil. The name Abdullah (servant of God) frequently appears in the Emir’s family tree.
Ituloy ang pagbabasa rito...

No comments: