Wednesday, July 3, 2013

Mga Muslim sa Indonesia umangal sa pinapatayong simbahan ng Iglesia ni Cristo

Hinadlangan ng mga nagpo-protestang mga Islamist ang tinatayong simabahan ng Iglesia ni Cristo sa Kranggan, isang maliit ng distrito ng Bekasi Regency sa probinsiya ng West Java. Bagamat ang pagpapatayo ng nasabing bahay sambahan ay aprobado na ng mga kinauukulan, umigting ang pagharang ng mga Muslim sa takot na ang kanilang mga kapwa Muslim ay magiging mga Kristiano di kalaunan.

Ipagdasal natin ang Iglesia ni Cristo sa Indonesia-- bansang may pinakamalaking populasyon ng Muslim upang ang Panginoong Dios na si Hesus ay magbigay sa kanila ng lakas na ipagpatuloy at ipaglaban ang kanilang karapatang sumamba sa nag-iisang Dios Ama, Anak at Banal na Espiritu.

Jakarta (AsiaNews) - Hundreds of Muslim extremists staged a two-day protest against the construction of the Saint Stanislaus Kotska Catholic Church in Kranggan, a sub-district in Bekasi Regency, West Java province.

In what looks like a repeat of events in Bogor, where members of the Yasmin Church are up against local authorities, Catholics in Kranggan might see their efforts come to naught, including their application for a building permit... (Continue Reading...)

No comments: