Wednesday, July 10, 2013

Komento mula sa kaanib ng samahang Iglesia ni Cristo® na tatag ni Felix Manalo

Ang sabi po ng ISANG concern na mamayan (Anonymous) sa atin ay ganito:

"para sa akin po dapat po ay wag na natin pakialaman ang mga relihiyon ng bawat tao ksi po para sa akin ang mga tao ay may kanya-kanyang paniniwala... at dahil ito ang ating mga kinagisnang relihiyon ... lahat naman po tayo ay naniniwala sa diyos... kaya wag po tayong mag away -way ng dahil lamang sa kung anung relihiyon ka kaanib..... wag din po natin siraan ang mga relihiyon ng bawat isa.. salamat po"

Agree po tayo sa sinabi ng Anonymous comments na natanggap natin.  Hindi po kasi gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo ang manira ng ibang mga paniniwala. Hindi po ito maka-Kristiano at taliwas po ito sa turo ng ating Panginoong Dios na si Hesus ang "paninira" sa kapwa.  Bagkos ang sabi po ni Hesus ay "mahalin ang kapwa" maging ang mga kumakaaway sa atin (Mt. 5:44).

Sa totoo lang po HINDI ang mga Katoliko ang naninira sa mga kaanib ng samahan ni Felix Manalo kundi kaming mga Katoliko po ang SINISIRAAN ng samahan ni Felix Manalo-- ang INC™.

Katulad na lamang ng mga sumusunod na mga nalathala sa kanilang opisyala na magasin na mababasa sa munting aklat na pinamagatang ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA INK-1914:

1- PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
“Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo."
2- PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
“Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."

3- PASUGO Agosto 1962, p. 9:
“Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko.”

4- PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
“Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."

Ayan po ang katibayan.

Kung tingnan niyo ang inyong mga ARAL mapa-Telebisyon man ito, radyo o kaya't babasahin, lahat po ng kanilang mga turo ay LABAN sa IGLESIA NI CRISTO (anti-Catholic).

Walang aral ang INC™ na hindi nakatunton sa PANINIRA laban sa IGLESIA KATOLIKA - na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo (Pasugo Abril 1966, p 46).

Taliwas sa mga sinasabi ng mga kaanib ng samahang INC™ ni Felix Manalo, ang IGLESIA KATOLIKA po - na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo - ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa ibang mga relihiyon. IGLESIA KATOLIKA po ang tanging relihiyon sa MUNDO na umaakay sa iba pang mga paniniwala upang MAGMAHALAN at MAGRESPETUHAN.


At sa ibang mga blogs, mababasa mo ang mga blogs ng mga kaanib ng samahang INC™ ni Manalo ay sadyang MAPANIRA.
  • Resbak.com (paghihiganti)
  • readmeinc.blogspot.com (puno ng paninira sa Iglesia Katolika)
  • catholicivatan.blogspot.com (nakaw na blog ng isa sa mga kaanib ng INC™ na ang pangalan ay Conrad J. Obligacion- upang manira ng pagkatao ng mga nagtatanggol sa tunay na Iglesia.)
  • padre-damaso-gustong-sumikat.blogspot.com na gawa naman ng isang kaanib ng INC™ laban kay Fr. Abe, taga-pagtanggol ng Iglesia)

Kami pong mga kaanib ng tunay na Iglesia ni Cristo ay hindi po naninira. Kami'y NAGTATANGGOL lamang sa kanilang mga paratang at mga ATAKE kay Cristo, sa Iglesia at sa mga kaanib na Katoliko.

Pinaparatangan nila ang mga kaanib na kampon ng kadiliman at inaatake nila ang mga doktrina sa kanilang mga pangangaral-- at pati ang personal na buhay ng mga nagtatanggol sa tunay na IGLESIA NI CRISTO - ang IGLESIA KATOLIKA ayon sa Pasugo Abril 1966, p.46, ay sinisiraan niyo!

Kaya't ang mungkahi ko ay bago po man sila magsalita, tingnan muna nila ang inuugali ng kanilang  mga kaanib at sila ang pagsabihan dahil ang kanilang mga gawain ay gawain ng kaDILIMAN.

Sana po malinaw ito sa inyo.

Salamat na lamang po sa Dios at kami ay nasa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo - ang IGLESIA KATOLIKA!

No comments: