Tuesday, May 21, 2013

Lumago ang kaanib ng Iglesia ni Cristo ng mahigit 18 milyon

Taliwas sa mga lumalabas na mapanirang balita laban sa Iglesia ni Cristo,lalo pang lumago ang mga kaanib ng Santa Iglesia ayon kay Cardinal Secretary of State Tarcisio Bertone SDB at Archbishop Angelo Becciu.

Ito ay inilathala sa "Annuario Pontificio"  o Pontifical Yearbook ng Holy See 2013 edition.

Narito ang mga pagbabago sa bilang sa loob ng Iglesia Katolika (mula sa Vatican News)- ang tunay na Iglesia ni Cristo.
 • 11 bagong Episcopal Sees
 • 2 Personal Ordinariates
 • 1 Apostolic Vicariate
 • 1 Apostolic Prefecture
 • 1 Territorial prelature na ngayon ay isa nang ganap ng Diocese
 • 2 Apostolic Exarchates na ngayon ay mga Eparchies
 • 2,979 Ecclesiastical Circumsriptions
 • 1.5% Increase sa loob ng tatlong taon
 • 18,000,000 nadagdag sa bilang ng mga kaanib sa buong mundo
 • 17.5 % bilang ng mga nabautismuhan sa loob ng Santa Iglesia
Paglago ng Iglesia Katolika ayon sa Kontinente
 • Africa - lumago ng 4.3%
 • Asia - lumago ng 2%
 • America at Europa - lumago ng 0.3%
Mga Bilang ng nabautismuhan
 •  Americas - 48.8%
 • Europa - 23.5%
 • Africa - 16%
 • Asia - 10.9%
 • Oceana - 0.8%
Bilang nga mga Obispo
 •  Oceana - +4.6%
 • Africa - +1%
 • Mula 5,104 ngayon ay 5,132
Bilang ng mga Pari
 • Africa - +39.5%
 • Asia - +32%
Bilang ng Mga Deacono
 • North America at Europa - 97.4%
Bilang ng mga Male Religion (non-ordained)
 • Africa - +18.5%
 • Asia - +44.9%
Bilang ng mga Semininarista
 •  Africa - +30.9%
 • Asia - +29.4%

No comments: