Friday, June 22, 2012

Religious Freedom ipinaglalaban ng Iglesia sa Wichita, USA


Source: Diocese of Wichita, USA, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo lumalaban para sa pangangalaga sa Religious Freedom sa USA!

No comments: