Monday, June 25, 2012

Dagdag Kaalaman: Ang Iglesia ni Cristo sa Gitnang Silangan

Giga Catholic
Ang Iglesia ni Cristo ay nagmula sa Gitnang Silangan.  Itinatag ito ni Cristo kay Simon Pedro at sinabing hindi ito matatalikod.  Narito ang link upang mapagaralan pa natin lugar na pinagmulan ng ating pananampalataya sa gitna ng pagbabanta ng mga Muslim Extremists sa kanila. Buhay na buhay sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin.

No comments: