Thursday, June 21, 2012

2012-2013 Taon ng Pananampalataya (Year of Faith)

Nagpahayag ang lider ng 1.2 bilyong kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Papa Benedicto XVI ng "Year of Faith" upang lalong mapalalim at maisabuhay ang pananampalatayang Kristiano.

Ang Year of Faith ay opisyal na mag-uumpisa sa Oktuber 11, 2012 kapistahan ni Bl. John XIII at matatapos sa Nobyembre 24, 1913, kapistahan ng Kristong Hari. Ang Kapistahan ng Kristong Hari ang huling araw ng Church Liturgical Calendar bago pumasok sa panahon ng Adviento (paghahanda sa pagdating ni Cristo sa panahon ng Pasko ng Pagsilang).

Narito sa AsiaNews ang mga highlights sa pagbubukas ng Year of Faith.

No comments: