Thursday, January 5, 2012

Ang Kahalili ni San Pedro ng Iglesia ni Cristo ay dadalaw sa Mexico at Cuba

Katedral ng Iglesia ni Cristo sa Havana, Cuba (Larawan mula sa Reuters.com)
Pinal at tuloy na po ang balak ng Santo Papa Benito XVI, ang ika-266 Papa ng Iglesia ni Cristo.

Ayon sa napagkasunduan, ang Santo Papa ay nasa Mexico at Cuba bago pa man ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa nakuhang talaan ng kanyang pagdalaw, si Papa Benito XVI ay nasa Mexico sa ika-23-26 ng Marso, 2012 at tutuloy sa bansang Cuba, isang Komunistang bansa, mula ika 26 ng Marso bago siya tumulak pabalik ng Vatican.

Ipagdasal natin ang kanyang pagdalaw na sana madatnan ng Santo Papa ang Iglesia sa Cuba at Iglesia sa Mexico ng may paghahandang ispiritwal.

Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo sa Cuba at Mexico!

No comments: