Saturday, December 31, 2011

Ika-2012 Taon na po ng Iglesia ni Cristo

Bagong Taon na po!

Alam niyo ba na sa bawat taon, binibilang natin ang taon ng Panginoon - ika 2012 A.D. (Anno Domini).  Ito rin ang pagbibilang nating lahat sa edad ng ating pagiging Kristiano.  Opo, ang Iglesia ni Cristo 33AD po ang nagtalaga ng bilang na ito.

Sa bawat nakasabit ng kalendaryo sa ating mga dingding o nakapatong sa ating mga mesa ay nagpapaalala sa atin na ang Iglesia ni Cristo ay 2012 taon na po.

Para po sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo 33 AD, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at malusog at magpagpalang Bagong Taon po sa ating lahat.

No comments: